21 januari 2016:

Neemt Leystromen extra maatregelen om stroom asielzoekers te kunnen opvangen?

Waarom staat hierover niets vermeld in de prestatieafspraken met Leystromen ?

Op 10 januari 2016 stuurde AB een brief aan het college en plaatste een artikel op haar site, waarin AB zijn zorg uitsprak over de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen voor de inwoners van Oisterwijk (zie artikel).

Uit de prestatieafspraken die het college onlangs heeft gemaakt met Woonstichting Leystromen kan niet worden opgemaakt dat extra er extra maatregelen worden genomen om asielzoekers aan een sociale huurwoning te helpen om te voorkomen dat de wachttijd voor een sociale huurwoning voor Oisterwijkers verder zal oplopen. Uit de Corporatiebarometer 2016 blijkt dat de helft van alle Nederlandse woningcorporaties deze bijzondere maatregelen wel neemt. AB heeft hier aanvullende vragen over gesteld.