NJR

PERSBERICHT
Utrecht, 21 mei 2012

Jongeren nomineren gemeente voor Jong Lokaal Bokaal
Beloning voor positief jeugdbeleid

Tot 19 juni kunnen alle Nederlandse gemeenten genomineerd worden voor de Jong Lokaal Bokaal: dé beloning voor positief jeugdbeleid. Via de website www.jonglokaalbokaal.nl kunnen jongeren en gemeentevertegenwoordigers aangeven waarom hun gemeente de prijs verdient. Dit kan zijn omdat ze veel doen voor jongeren, maar bijvoorbeeld ook omdat ze hun ideeën serieus nemen en dit vertalen in positief jeugdbeleid. De Jong Lokaal Bokaal wordt georganiseerd door NJR en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Jong Lokaal Bokaal legt gemeenten langs de meetlat op het gebied van onder andere inspraak, kansen voor jongeren en de mate waarin het potentieel van jongeren het uitgangspunt vormt voor het jeugdbeleid. In dat jeugdbeleid gaat veel veranderen. Dit jaar besteedt de Jong Lokaal Bokaal daarom extra aandacht aan de nieuwe taken die gemeenten te wachten staan in het kader van de stelselherziening Jeugd. De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg en jeugdbeleid komt hiermee in grote mate bij gemeenten terecht. Positief jeugdbeleid moet het fundament zijn om deze stelselherziening succesvol te maken. Bij de Jong Lokaal Bokaal-genomineerden wordt dan ook gelet op de toekomstplannen rondom positief jeugdbeleid en de rol van jongeren daarin.

Na de nominatieronde, die tot 19 juni duurt, worden 12 genomineerde gemeenten bezocht door jongerenteams. Zij bekijken ter plaatse hoe het gesteld is met de participatiemogelijkheden van jongeren. Op basis van vraaggesprekken met ambtenaren, jongerenwerkers en vooral jongeren zelf, bepalen de teams in samenspraak met een jury welke gemeenten een plaats in de finale verdienen. De Jong Lokaal Bokaal finalisten worden in december bekend gemaakt. De uitreiking vindt plaats in januari 2013.

De Jong Lokaal Bokaal wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. Vorig jaar ging de prijs naar de Zuid-Hollandse gemeente Capelle a/d IJssel. Daar bleek dat jongeren al op jonge leeftijd merken dat de gemeente ze betrekt bij zaken die hen aangaan. Zij staan nu samen met Borsele (2008), Amsterdam (2009) en Oss (2010) in het rijtje van Jong Lokaal Bokaal winnaars.

NJR
Bij NJR werken jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; bij hun in de buurt tot aan de VN. Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid.


Kijk ook op www.njr.nl