m


Verslag van de afgelopen extra raadsvergadering.

“ AB haat Pro” roept Marjan Bastiaan van Pro

Dat is nogal wat en AB is hier toch echt van geschrokken, dat van Hezik zijn rancunes ten opzichte van AB niet onder stoelen en banken stak is intussen wel algemeen bekend. Dat de fractievoorzitter hier ook last van heeft verraste ons. Wij dachten echt dat dit een persoonlijk probleem was van dhr van Hezik.

Dat AB kritiek heeft op de wijze waarop Pro en de voormalige wethouder van Hezik bepaalde projecten proberen door te drukken ter eer en glorie van hen zelf, is ook geen geheim.

AB zal zich blijven verzetten tegen het achterhouden en manipuleren van belangrijke informatie aan de raad en tegen de minachting van de burgers .

Blijkbaar mag AB niet zijn grote zorg uitspreken over de gretigheid en onverantwoorde dure aankoop van KVL over de grote financiele risico’s die aan dit project kleven. Over het ambitieuze brede schoolproject dat vele miljoenen duurder uitvalt. Ook AB is voor nieuwe brede scholen, maar deze aanpak gaat de financiele mogelijkheden van Oisterwijk ver te boven.
Mag AB dan geen kritiek hebben op de onrealistische en mislukte aansturing van de bouwmarkt en de verloedering van het aanzien van Oisterwijk als gevolg van het zogenaamde ecologisch onderhoud.

Ondanks dat alles in het teken moet staan van het succes van Pro en zijn wethouder, bleef AB deze onderwerpen positief kritische beoordelen. Al met al zullen deze stokpaardjes van Pro en zijn coalitiegenoten een zeer zware stempel drukken op de toekomstige financiele mogelijkheden van Oisterwijk.

Dat bovengenoemde zaken nu de aanleiding waren voor Pro en de VVD om tijdens de extra raadsvergadering, over de noodzaak van een derde wethouder, zo tegen AB en het CDA uit te vallen met de bewoordingen 'AB haat Pro' en dat deze vergadering bijeenroepen “onfatsoenlijk” en “schandalig” is, is een dieptepunt in de lokale democratie.
Zowel Pro als de VVD wenste niet inhoudelijk op de voorliggende discussie in te gaan.

AB is zeer teleurgesteld in het democratische gehalte van Pro en haar vazal de VVD.

Laat een ding helder zijn; AB laat zich als de tweede grootste partij van Oisterwijk, en als grootste partij van Moegestel, niet aan de kant zetten door een deze scheldpartij.
Gelukkig zijn er over twee jaar nieuwe verkiezingen.

R.C.M.van de Ven
Fractievoorzitter van Algemeen Belang