1

 

College laat de starters weer in de kou staan.

Waarom geen starterswoningen bij de Reuselhof ?

 

Velen zullen met mij verbaasd gekeken hebben naar het collegebesluit van 28 febr.  over de Reuselhof:

 

Tot 2016 gebeurt er zeker niks en mogelijk pas na 2021 kunnen er plannen gemaakt worden (‘op zijn vroegst’ zegt alles).

 

Volgens de gemeente  zouden er dan teveel appartementen komen en: “ we hebben andere plannen.’ Dus de startersappartementen passen niet in de ruimtelijke, volkshuisvestelijke en planologische motieven van dit college. Het college verzwijgt de werkelijke redenen.

Een ding is zeker: dit is niet in het belang van de starters op de woningmarkt.

 

Laten we eens twee projecten en hun planologische merites bekijken;

het Centrumplan Moergestel met den Tob en de KVL.

  1. Het Centrumplan en den Tob:

Toen de bomen op de huizenbouwmarkt nog tot in de hemel groeiden, ketsten alle plannen af op de zogenaamde economische haalbaarheid van die plannen.

Of de grond was te duur aangekocht of men vroeg te veel voor de grond.

De markt pikte die te dure woonhuizen of appartementen niet. De markt pikte ook niet de privileges, die door de gemeente gegeven werden aan de ontwikkelaars en die ze blijkbaar nu nog geven. In de vrijmarkt van Europa passen deze praktijken al jaren niet.

Wie heeft dan het lef te denken dat die plannen in de huidige markt wel haalbaar zullen zijn met veel goedkopere huizen en lagere grondopbrengsten?

Dit allemaal ook nog onder een veel strengere hypotheek verstrekking.

Durft een gemeente ,die het Centrumplan jarenlang aan zijn lot heeft overgelaten nu te garanderen dat er voor 2016 wel gebouwd wordt en  niet alleen een overschot van dure  appartementen of gaat de soap zoals bij  Den Tob op herhaling?

  1. De KVL:

Er zijn al 8 jaar lang plannen voor de KVL en nog staat er niks en wie durft te garanderen dat dit op korte termijn wel gebeurt gezien de woningmarkt?

Heeft Moergestel iets aan die KVL ? Ik denk van niet, want om als dorp vitaal en leefbaar te blijven heb je jeugd nodig in het dorp zelf.

En dan de Reuselhof :

Het plan Reuselhof is eigenlijk een compensatieproject voor Stanislaus en zat in de pilot ‘bouwen binnen strakke contouren’. Het totaal aantal wooneenheden werd met ongeveer 30 teruggebracht ten opzichte van de Reuselhof. Met andere woorden: Moergestel heeft recht op extra 30 woningen.

 

Ook bij de ontwikkelaars van het project Reuselhof strandden de eerste plannen op de mogelijkheden van de markt. Hier echter paste de projectontwikkelaar de plannen zo aan dat ze wel haalbaar zijn. Zowel voor de markt alsvoor de financiële mogelijkheden van de kopers. Nu roept de gemeente ineens dat er dan te veel appartementen komen.

 

Hier worden de burgers duidelijk misleid, want van de 57 wooneenheden bij de Reuselhof  zijn er 18 appartementen; de rest zijn 24 grondgebonden woningen en 12 bovenwoningen met vrij uitzicht zowel aan de voor- als achterzijde.  Deze huizen hebben een oppervlakte van 72 m2 . Zij zijn gesitueerd in een parkachtige omgeving van 12 000 m2   direct aan de Reusel. Om U een idee te geven: het plan Avang-van Balkom omvat totaal ongeveer 6000 m2, maar daar komen aanzienlijk meer woningen op te staan.

Wederom probeert dit college de markt te sturen en naar zijn hand te zetten. Na het debacle van de 50 %- regeling, waardoor veel bouwprojecten niet doorgingen, komt men nu  met het smoesje van teveel appartementen. Laat duidelijk zijn: er bouwt momenteel geen enkele projectontwikkelaar voor leegstand; men bouwt wat de markt vraagt.

Deze projectontwikkelaar heeft beloofd te bouwen zonder dat de woningen van te voren al verkocht moeten zijn. Dat moet ik ze in het Centrumgebied nog zien doen.

 

 Het is toch van de gekke dat onze jongeren nu de dupe worden van het mislukken van de plannen in het centrum, omdat iedereen er teveel aan wilde verdienen en geen enkel risico wilde nemen? In andere plaatsen in Nederland worden kantoorpanden verbouwd tot woningen. Waarom kunnen zorgwoningen hier dan niet omgebouwd worden tot starterswoningen?

 

Tot slot nog dit: omdat hier de bestemming ‘zorg’ op zit, kan hier mogelijk ook een soort opvang gevestigd worden en of we daar nu op zitten te wachten?

 

Hoogachtend,

 

R.C.M. van de Ven

Algemeen Belang

 

 

     

 

 

Collegebesluit:

 

9.    Herontwikkeling locatie De Reuselhof

Het college gaat om ruimtelijke, volkshuisvestelijke en planologische redenen niet akkoord met de voorgestelde herontwikkeling van de locatie Reuselhof zoals beschreven in de plannen van juni 2011. De herziene plannen voor de locatie Reuselhof kunnen op zijn vroegst in de periode 2016-2021 worden ontwikkeld, waarbij vastgehouden zal worden aan de opgestelde uitgangspunten. Het college zal, in overleg met de eigenaar, de mogelijkheden onderzoeken om een tijdelijke herbestemming te (blijven) geven aan de panden, zodat verloedering wordt tegen gegaan.

Ambtelijke adviespunten:

1.     Geen medewerking verlenen aan het voorliggende plan tot herontwikkeling van Reuselhof  (d.d. juni 2011) om zowel ruimtelijke als volkshuisvestelijke en planologische motieven;

2.     Initiatiefnemer mededelen dat de gemeente volledige herontwikkeling verlangt en dat deze pas (op zijn vroegst) in de periode 2016-2021 aan de orde kan komen;

3.     Voor de herontwikkeling – de in dit besluit opgenomen (ruimtelijke) uitgangspunten te hanteren;

4.     Dat gelet op de huidige marktsituatie in 2016 bekeken kan gaan worden in hoeverre de volkshuisvestelijke uitgangspunten uit dit besluit, bijgesteld moeten worden. Bijstelling vindt plaats binnen de ruimtelijke uitgangspunten (dus geen appartementen).

5.     In overleg met de eigenaar, de mogelijkheden onderzoeken om een tijdelijke herbestemming te (blijven) geven aan de panden, zodat verloedering wordt tegen gegaan.