mm
Korte eerste reactie van Algemeen Belang op de Woningbouw
informatie


Noodgreep
De in de raadsinformatiebrief over de Herprogrammering woningbouw
vermelde voornemens lijken een noodgreep van het college die ook wordt
ingegeven om de verliezen voor de gemeente te beperken. De verliezen
ontstaan door verminderde inkomsten uit leges en grondposities die
waardeloos dreigen te worden. De financiële onderbouwing van de (te dure)
brede scholen, die gedeeltelijk gefinancierd zouden worden door verkoop van
de vrijkomende locaties, is onder druk komen te staan.
Duidelijk
Een ding is duidelijk: met goedkope huurwoningen is geen enkel plan financieel
haalbaar, tenzij de woonstichtingen daar flink in investeren. Willen of kunnen
die dat? De meningen van de woonstichtingen missen wij in dit stuk.
Het aanbod van duurdere woningen is in Oisterwijk nu al op korte termijn
voldoende.
Thebe maakt de opmerking (brief van 23 april 2023) dat er wel degelijk nog
nultredenwoningen voor ouderen nodig zijn.
Woningmarkt
Algemeen Belang is tegen het betuttelen van de woningmarkt. Het verleden
(50%-regeling) heeft bewezen dat dit alleen maar blokkerend werkt. Laat de
markt zijn werk doen en laat die projecten doorgaan, die haalbaar zijn en ga
niet blokkeren met allerlei maatregelen. De markt bouwt echt niet wat niet
verkoopbaar is.
Verpaupering
Dit heeft ook zijn invloed op de verloedering en verpaupering.
In Moergestel is dit duidelijk te zien op het Rootven en bij de Reuselhof waar
dit toe leid.
Risico's
Duidelijk is dat zowel met de KVL(de Gemeente) als met Avang (Woonwijze)
risico’s hebben genomen die ze nu met het claimen van een voorkeurspositie
proberen af te wentelen ten koste van anderen. Of dit lukt is nog maar de
vraag gezien mogelijke juridische problemen en claims.
De uitslag van de Woonvisie ( welke soort huizen) moet via de Wet op de
Ruimtelijke Ordening worden gestimuleerd, maar niet met een oneigenlijk
gebruik van de machtspositie van de gemeente.
Ruud van de Ven
Algemeen Belang