10 januari 2016:
Algemeen Belang maakt zich grote zorgen over   aan dreigend tekort aan huurwoningen.
Op de agenda van de komende commissievergadering staat de prestatieovereenkomst met woonstichting Leijstromen ter informatie. Hierin staat weinig over te bouwen huurwoningen , wel over de verkoop daarvan. Tussen 2013 en 2015 zijn 606 huur woningen aangemerkt voor verkoop en in de zelfde periode zijn totaal 51 huurwoningen verkocht
Elke gemeente en dus ook Oisterwijk zal straks huizen beschikbaar moeten stellen voor asielzoekers die zich hier mogen vestigen. Nu al zijn er wachtlijsten voor huurhuizen en staat op gespannen voet om jongeren hier in de gemeente Oisterwijk te behouden , die dikwijls als starter van een huurhuis afhankelijk zijn.

AB heeft daarom een brief naar het college en Raad gestuurd om hier opheldering over te vragen.

Prestatieafspraak met Leijstromen.

Raadsinformatiebrief over prestatie overeenkomst.