9 februari: Gemeente sommeert bouwval eigenaren.

bAlgemeen Belang, maar ook andere partijen die dit mee aangekaart hebben, zijn blij met deze brief en de maatregelen die genomen zijn. Jammer dat de verpaupering en vervuiling in de directe omgeving daar niet in is meegenomen. (vuilnisbelt bij Rootven 46)
Ook jammer dat deze situatie nu pas is aangepakt, want zoals de gemeente uit onze brief heeft kunnen lezen, bestaat deze situatie al vanaf voor 2007.
Het bezoek daar ter plekke door leden van CDA, VVD, Pro en AB dateert van Aug. 2011. Ook hun gezamenlijk verzoek om op te treden is van die datum.
Dat het college betreurt dat wij zouden suggereren dat zij hun verantwoordelijkheid niet nemen, laten we voor hun rekening gezien de traagheid waarmee de gemeente gereageerd heeft. 
Dit had voorkomen kunnen worden door de fracties, die gezamenlijk gevraagd hebben hier actie in te ondernemen, van de sommatie op de hoogte stellen. In de commissievergadering van 26 jan. had de wethouder hier melding van kunnen doen.
Algemeen belang is erg blij mee deze officiele sommatie en hoopt dat de gemeente op deze weg door gaat met het bestrijden van de verpaupering. 

Ruud van de Ven

1 februari: Gemeente negeert VVN rapport.
22
De gemeente gaat totaal voorbij aan de inhoud van zowel het eerste als hettweede rapport van VVN.
Het eerst onderzoek gaf al aan dat de locatiekeuze voor die brede school niet zo gelukkig was en dat de fysieke mogelijkheden om die veiligheid problemen op te vangen en te compenseren zeer beperkt zijn.
Vervolgens komt de gemeente met een door een deskundig bureau uitgestippelde verkeersoplossingen, wat totaal voorbijgaat aan de adviezen van VVN, zelfs met een prijskaartje er aan en bied dit aan aan commissie en raad . Als die verkeersoplossingen vervolgens op bijna alle punten onderuitgehaald worden door VVN, dan zijn ze ineens nog niet klaar en wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven en dat ze nu ineens overleg willen met VVN.
Als Algemeen Belang dat rapport van Exante in november 2011 niet aan VVN had aangeboden ter beoordeling dan was het gewoon aangenomen en uitgevoerd. Over het verkeersonderzoek van Oranjewoud wordt niet meer gerept.
Algemeen Belang heeft het vertrouwen in dit college en organisatie totaal verloren en de Moergestelse gemeenschap het slachtoffer is.

Een ding is zeker, Algemeen Belang zal alert blijven.