3 juni 2012; Achterkamertjes:

g Achterkamertjes.
Moet de reebok wel weg?
Komende maandag is er, na eerdere bijeenkomsten en verschillende uitingen in de media over de toekomst van de recreatieve gebieden in de gemeente Oisterwijk, een bijeenkomst met de raadsleden en het Oisterwijkse college (burgemeester en wethouders).  Deze bijeenkomst zou besloten moeten zijn, dit in tegenstelling tot de eerdere wensen om juist meer openheid en betrokkenheid aan dit onderwerp te geven. Het gebruik van beslotenheid en vertrouwelijkheid baart ons al langer zorgen en is wat ons betreft in veel gevallen een onnodig en ongewenst middel. Het zou de indruk kunnen wekken, hopelijk is het niet zo, dat hiermee bewust bepaalde partijen buiten spel worden gezet.
AB staat vooraan als het gaat om openheid en burgerparticipatie en had het graag anders gezien. Wij zien dan ook geen reden deze bijeenkomst achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, maar we willen wel graag het woord van de bevolking kenbaar maken tijdens dergelijke bijeenkomsten.
De partij PrO heeft aan ons laten weten geen besloten bijeenkomst te willen en weigert zelfs te komen als de bijeenkomst besloten blijft. Dit laatste past wat ons betreft niet in een volksvertegenwoordiging en staat ook haaks op het eerdere negeren van burgers, wat PrO ons inziens met regelmaat heeft gedaan. Het lijkt er op dat PrO het woord burgerparticipatie alleen gebruikt als het hen goed uitkomt.  Waar was hun burgerparticipatie bij de brede school in Moergestel? En waar zijn de 225 handtekeningen gebleven die Mevr. Bastiaan namens de politiek in ontvangst genomen heeft over het Molenveldje?
Wij hebben aan een groot aantal betrokkenen in het recreatieve gebied gevraagd wat de wensen zijn en gaan, in algemene zin, zoveel mogelijk de wensen van ondernemers, bewoners en recreanten verwoorden. Hierbij zijn wij tijdens deze bijeenkomst niet van plan om in te gaan op individuele projecten of plannen, maar willen we wel meedenken over de algemene recreatieve toekomst van de gemeente Oisterwijk en de recreatieve merknaam ‘Oisterwijk’, want die hebben we en daar mogen we trots op zijn!
Van het college  verwachten wij dat ze verdere concrete plannen uitwerken vanuit een actieve en intensieve betrokkenheid met- en instemming van omwonenden, recreatieve ondernemers en de raad. Daar gaan wij voor.
Tot slot zullen wij aandringen op een gedegen verslag van deze avond; zonodig zullen we zelf lopende deze week verslag doen van deze bijeenkomst.
Het moet immers geen achterkamertjespolitiek zijn…