25 augustus: 2012
Algemeen Belang is zeer teleurgesteld over de plannen rondom het fietspad Haghorst-Moergestel.
Reeds een tiental jaren is de realisatie van dit fietspad aan de orde , waarbij ruime subsidiemogelijkheden voor handen zijn en waren. Zelfs het aanbod van Hilvarenbeek om de helft te betalen ,vond geen weerklank bij de meerderheid van de Oisterwijkse politiek.
Via de ruilverkaveling de Hilver is al een groot deel van de gronden verworven.
De schijnoplossing die nu aangedragen wordt doet geen recht aan het streven van Hilvarenbeek en Moergestel.
Het artikel in het BD zegt het treffend "geen fietspad, wel drempels" . AB had na bijna  8 jaar meer verwacht van een Moergestelse wethouder.

De opmerking dat het alleen wenselijk is voor het toerisme , moet in Hilvarenbeek toch wel heel vreemd overkomen. zie ook bd.nl/column-haghorst-moergestel