25 april 2014: Wijkparkje 'de Hoefkens' verkwanseld.
mDe gemeente verkoopt een deel van het wijkparkje (in de Hoefkens) zonder de inwoners, die daarvoor meebetaalden bij de verwerving, op de hoogte te stellen.
AB heeft hierover vragen gesteld aan B&W. Klik hier
Het is op zijn zachts gezegd een merkwaardige en slordige procedure die weinig respect toont voor de gemeenschap.

 

Wij hebben ook om een korte uitleg gevraagd en gekregen van de betreffende ambtenaar.Het antwoord:
De grond die aan de familie xxx is verkocht heeft de bestemming "verkeersdoeleinden". Onder deze bestemming valt het gebruik van de grond als openbaar groen.
Door de verkoop vervalt een gedeelte van het aanwezige wandelpad dat naast de woning van de familie xxx ligt. Dit levert geen bezwaar op omdat als alternatief voor dit stukje gebruik kan worden gemaakt van de Heistraat.Voor het gedeelte dat aan de familie xxx is verkocht wordt de bestemming verkeersdoeleinden bij de eerstvolgende algemene herziening van het bestemmingsplan Kom Moergestel gewijzigd in de bestemming "woondoeleinden".


Er wordt echter veel meer verkocht dan alleen dat voetpad.Collegebesluit 22 dec 2023 en gepubliceerd in week 52
19. Voorstel tot het verkopen van grond aan De Hoefkens in Moergestel Het college heeft besloten tot het verkopen van grond aan de eigenaren van een woning aan De Hoefkens in Moergestel.Ambtelijke adviespunten:De op bijgaande tekening aangegeven gedeelten, totaal groot circa 354m, van de percelen Moergestel, sectie A nummers 4696 en 4700 aan de heer en mevrouw xxxxx te verkopen ....enz.