22 februari: Hattrick voor de minima
mm
Een regelrechte politieke amandementen hattrick voor de minima.
In de afgelopen raadsvergadering heeft Evelien Roborgh van Algemeen Belang een politieke hattrick gescoord.

Het is haar gelukt om in twee raadsvoorstellen 3 amendementen (wijzigingsvoorstellen) met algemene stemmen (unaniem) door de raad te loodsen. Een unicum voor een oppositiepartij.

Door de aanname van die amendementen zijn 2 doelen bereikt als extra ondersteuning van de minima, iets wat beslist geen overbodige luxe is in deze tijd.b
Met het eerste amendement krijgt elk huishouden waarvan het inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandnorm recht op een bedrag van 300 euro per kind als bijdrage voor maatschappelijke participatie ( voor sport en hobbyclubs enz.)
Het amendement zorgt ervoor, dat niet maximaal 3 kinderen per gezin dit krijgen, maar nu elk kind ongeacht het aantal. Het tweede amendement zorgde ervoor dat deze wijziging werd doorgevoerd in de Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen, die ook door de raad moest worden vastygesteld.
Een derde amendement was nodig om het raadsbesluit vast te leggen dat de inkomensgrens voor de individuele bijzondere bijstand gehandhaaft blijft op 120%.
Kortom een groot succes voor onze minima, waar alle fracties in de raad aan meegewerkt hebben. Onze dank hiervoor.

Evelien is op ludieke wijze hiervoor gedecoreerd door prins John van de Pierewaaiers. Zij ontving van hem ,tijdens de sleuteloverhandiging, een onderscheiding in de orde van AB als Miss-amendement. 
Dit allemaal onder het toeziend oog van Burgemeester Hans Janssen en wethouder Wagenmakers en op de achtergrond Pastor Theo te Wierik.
|
Daor kr�dde nou echt praot van.

Ruud van de Ven