21januari: PGB speelt vals en pronkt met andermans veren!!! 

bDe Partij Gemeente Belangen stelt voor iets aan de verpaupering in Moergestel te doen (zie: Oisterwijk Nieuws). Alweer 3 jaar geleden heeft AB een brief gestuurd naar de gemeente over de verpaupering aan het Rootven in Moergestel.
De gemeente deed er niets aan. 
In augustus 2011 heeft AB de andere politieke partijen gevraagd om mee te gaan kijken naar deze verschrikkelijke toestand . 
VVD, CDA, Pro hebben hier gehoor aan gegeven. D
e PGB kwam, zoals gebruikelijk, niet opdagen. 
AB, CDA, VVD en Pro hebben toen gezamenlijk de gemeente gevraagd: 'doe er iets aan'. De gemeente beloofde desnoods dwangmaatregelen te gaan toepassen maar tot op heden is er geen enkele actie ondernomen.
Het CDA heeft tijdens de vorige raadsvergadering al een motie aangekondigd met exact de zelfde strekking als de brief van de PGB.
Eerst nu komt de PGB met een brief over verpaupering en hun wethouder komt prompt met een voorstel ( zie het collegeverslag van 17 Jan. 2012) om de mogelijkheid te onderzoeken de verpaupering aan te pakken. 

Waar waren de gemeente en de PGB de laatste jaren?

Nu belegd PGB een fractievergadering in Moergestel en werpt zich op om dit probleem aan te pakken, op zich best leuk voor de Moergestelnaren, maar zowel bij de brede school als het Molenveldje hadden ze lak aan diezelfde Moergestelnaren.
Dit noemen wij nu de bevolking voor de gek houden. 

Advies aan de PGB: bedenk zelf ook eens iets in plaats van het kopieren van andermans initiatieven.
Ruud van de Ven