16 augustus:2012
Weth. Rijnen weigert een (proforma) zienswijze in te dienen tegen NNP Kampina.

Algemeen belang heeft een brief geschreven aan het college en raad om zijn zorg uit te spreken over de plannen van waterschap de Dommel i.v.m. NNP Kampina.
Op het eerste gezicht zou je zeggen dat het alleen om de Kampina gaat , maar ook de Locht, het Stokske en het gebied nabij de Heukelomsebaan en Landgoed Zonnewende zijn er bij betrokken.
Ook worden een aantal sloten geblokkeerd en andere die veel meer water te verwerken krijgen. Dit raakt de belangen van burgers en dus het bestuur van Oisterwijk.
Door geen zienswijze in te dienen zet het college zich , maar ook de Raad buiten spel.
zie brief AB en ook artikelen in  BD

brief Algemeen belang 
artikelen BD: 14 augustus en 16 augustus