12 januari:
VVN kraakt verkeersplannen brede school Moergestel
mm

Veilig Verkeer Nederland vernietigend over verkeersplan.
Politieke belangen belangrijker dan verkeersveiligheid?

Na lezing van het rapport blijkt dat de gemeente haar beloftes niet heeft waargemaakt namelijk: veiligeschoolroutes door adequate aanpassingen.

Afgaand op de planschetsen van het gemeentelijke rapport zijn de voorgestelde maatregelen technisch onder de maat en niet conform het door de gemeente Oisterwijk onderschreven verkeersveiligheidsbeleid.

Het vorige rapport van VVN van maart 2011  was kritisch, maar werd door onze politici gebagatelliseerd. Hetgemeente plan is ronduit onveilig.

AB vergeleek deze verkeersplannen  kort geleden in de raad met een zebrapad over de RW 58.

Lees  het rapport met de bijlagen.
Raadsinformatiebrief 12-01-2024
Rapport IVN 2012
Gemeente planning en schetsen 2011
Draaicirkel Kloosterlaan 1
Draaicirkel Kloosterlaan 2
Advies VVN 2011

Enige citaten:

11

33

22