16 augustus 2012:
Inbreng Algemeen Belang molenveldje Moergestel Nieuws

Wij hebben begrepen dat de politieke partijen ook mogen reageren op de uitnodiging van Moergestel Nieuws over de bouwplannen van de gemeente op het Molenveldje.

Algemeen heeft zowel in de raad als daarbuiten duidelijk laten horen dat het bebouwen ,op deze wijze, een aanslag is op het aanzien van Moergestel en het meer een hype was van bepaalde politieke partijen dan noodzaak. Daarbij wil AB niet zeggen dat er geen woningen moeten komen voor starters , maar  dit kan ook elders opgelost kon worden. Het besluit dat nu genomen is , is aan de inwoners van Moergestel niet meer uit te leggen. Burgers mogen van een gemeenteraad verwachten dat besluiten worden genomen gebaseerd op inhoudelijke argumenten en zoveel mogelijk rekening houdend met de mening van burgers.
dit besluit voldoet daar absoluut niet aan en is meer gebasserd op een soort scoringsdrang
De volgende argumenten voeren wij nogmaals aan:
1. Meer dan 220 handtekeningen uit de directe omgeving en een grote meerderheid van de bevolking  van
   Moergestel is tegen dit plan.
2. Algemeen Belang en het CDA samen goed voor een dikke meerderheid van stemmen in Moergestel zijn
    tegen dit plan.
3. Het bebouwen van het Molenveldje op deze wijze ,heeft een heel grote negatieve invloed op het aanzien
    van Moergestel.
4. De vraag naar de daar geplande woningen ontbreekt totaal. STEM, de club die dat zo graag wilde, heeft
    amper nog leden.
5. De financiele omstandigheden en die van de hypotheken is dermate verslechterd , dat dit voor starters niet
    haalbaar meer is. Tevens heeft de overheid zijn ondersteunende regelingen ingetrokken.
6. De opmerking van weth Rijnen ,dat de woonstichting Leijstromem de niet verkochte huizen zou
    overnemen is nog steeds niet bevestigd. Verder geeft de woonstichting aan alleen budgetneutraal nog te
    willen investeren , met andere woorden ze leggen niks meer bij.
7. De projectontwikkelaar van Reuselhof heeft duidelijk aangegeven de geplande huizen van het
    Molenveldje  bij Reuselhof  te willen  bouwen . met andere woorden de noodzaak is weg .
8. De ontwikkelaar van het AVANG terrein , Woonwijze is hier juist naar toe gehaald om sociale woningen
    te realiseren , maar daar hoor je op dat gebied niets van.
9. Bouwen bij AVANG en Reuselhof en Ermelindushof stopt de verloedering en op het Molenveldje neemt
    die toe.

Dit zijn enkele opmerkingen van Algemeen Belang