12 april 2012: nieuwe wethouder Maarten Pieters
AB vond zijn komst niet nodig, maar nu het toch gaat gebeuren krijgt Maarten Pieterse uiteraard het voordeel van de twijfel.
Hopelijk zal hij in staat zijn de grote tegenstellingen die tussen AB en van Hezik ontstaan zijn weg te nemen of te doen afnemen.
Wij hopen dat hij bij het voortzetten van de grote lijnen van van Hezik, zoals de krant schrijft, gaat meanderen, zodat er ook ruimte komt voor anderen. Ruud van de Ven