15-06 Brabants Dagblad
archief Archief Algemeen Belang

Kortmann tot knieval gedwongen

In Oisterwijk kraakte het tussen burgemees­ter en fractieleiders.


door onze correspondent
Piet Jacobs OISTERWIJK - Het Oisterwijkse pre­sidium, de vergadering van fractie­voorzitters, neemt aanstoot aan be­woordingen die burgemeester Yvo Kortmann 24 mei in een raadsver­gadering gebruikte. Dat bleek giste­ren tijdens een bijeenkomst van het presidium onder voorzitter­schap van de burgemeester. Vooral Ad van den Oord (PrO) en Ruud van de Ven (Algemeen Belang) speelden de zaak hoog. Van den Oord: „U verweet de raad te mar­chanderen. De integriteit en be­trouwbaarheid van de raad staan op het spel. Mijn fractie vindt het nogal wat dat u dit als voorzitter van de raad heeft gezegd.”
Ook Ruud van de Ven hekelde Kortmanns woordkeuze: „De op­merking ‘volksverlakkerij’ die u in mijn richting maakte, is niet accep­tabel.” Kortmann nam de sneer die Van de Ven van hem kreeg,
niet terug: „Ik vind nog steeds dat u de bevolking op het verkeerde been zet.” Anders ging hij om met de gewraakte term ‘marchande­ren’. Kortmann bedoelt daarmee dat de gemeenteraad schippert met belangen van burgers door geen besluit te nemen over de Bel­vertshoeve aan de Scheibaan. Pu­bliekelijk maakte hij een knieval: „Ik wil met plezier mijn excuses aanbieden voor het woord ‘mar­chanderen’, maar ik blijf achter de inhoud staan.” De burgemeester bleek zich gestoord te hebben aan de discussie in het dorp: „Private dingen worden vermengd met mijn functioneren als voorzitter. Er zijn dingen gezegd over het lid­maatschap van mijn echtgenote als bestuurslid van de Belvertshoe­ve. Het ging mij om de procedure. Ik heb niks te verbergen.” Kees Rij­nen (Gemeente Belangen) merkte op dat een neutrale voorzitter meer afstand dient te nemen. Ger­rit Pijpers ( VVD) vulde aan dat ‘om de schijn te vermijden, het wel eens zinvol kan zijn het voor­zitterschap over te dragen’.