AB algemeen belang                            

Oisterwijk Moergestel Heukelom

De gemeente telt vijf commissies. Alle partijen zijn vertegenwoordigd in de commissies.

 

De vergaderingen van de commissies MABZ, Ruimtelijke zaken en Inwonerszaken zijn openbaar.

 

Natuurlijk zijn de leden van de commissies altijd bereid uw specifieke probleem te bespreken. De commissieleden van Algemeen Belang behandelen je vragen vertrouwelijk.

 

Het presidium is in feite geen commissie maar een agenda voorbereidend forum van de partijvoorzitters en de raadsvoorzitter.

 

De commissie openbare orde en veiligheid, gevormd door de leden van het presidium, komt op verzoek bijeen.

 

De raadswerkgroepen doen voorbereidend werk voor specifieke onderwerpen en worden per 'taak' benoemd. De griffie van de raad heeft een overzicht van de groepen en de daarin benoemde leden.

 

 

 

       

 

Commissie Middelen en

Algemeen Bestuurlijke Zaken

Arnold van Beckhoven tel: 5217032

[email protected]

Hannelie Volleberg tel: 5288094

[email protected]

Jan Slaghuis tel: 5283236

[email protected]

klik op de knoppen

 

 

Commissie Ruimtelijke Zaken

Martien Mathijssen tel: 5282650

[email protected]

Marleen van Beckhoven tel: 5773603 [email protected]

Dennie van Helden 0653309378

[email protected]

  

 

 

   Commissie Inwonerszaken

Evelien Roborgh tel:5132970

[email protected]

Tep Vieillevoye tel: 5284597

[email protected]

Ria Peters tel: 06 29411474

[email protected]