Gemeente Belangen is bezorgd om de gemeentelijke en de rijksmonumenten en het culturele erfgoed.

 

Samen met 2 andere partijen maakten we ons sterk voor herstel en onderhoud van het Natuurtheater, een bijzonder gemeentelijk monument. De vooruitzichten zijn goed. Onze verwachtingen zijn hooggespannen.

In dat kader willen wij thans onze zorg uiten over een ander, zeer belangrijk, rijksmonument: de Molen in Moergestel.

De standerdmolen aan de Schoolstraat is beeldbepalend voor Moergestel. Hij staat hier sinds 1852, toen C. Roozen vergunning kreeg om de molen te kunnen verplaatsen.

Hij heeft eerst in het nabije Biest-Houtakker gestaan en dateert uit de 15e eeuw.Hij is in 1985 en 1992 gerestaureerd.

Bij voldoende wind draaide de molenaar op zaterdagmiddag.

De toegang was gratis. De molen is het startpunt voor een bewegwijzerde wandelroute met aandacht voor natuur- en cultuurhistorische aspecten in en rondom Moergestel.

Wegens de slechte staat van o.a. de gietijzeren insteekas staat de molen helaas vanaf zomer 2003 noodgedwongen stil.

 

2007 is het molenjaar.

Op 12 mei 2007 is de landelijke molendag.

Het zou het gemeentebestuur sieren om alsdan een mooi draaiende molen aan de gemeenschap te kunnen tonen.

Gelet op de ingrijpende aanpassingen is dat niet mogelijk, maar een start van de werkzaamheden is een uitgesproken wens.

 

Er zijn in Nederland nog 1.048 molens, waarvan slechts 46 molens van dit type. De Moergestelse molen is daardoor z��r bijzonder te noemen, met name vanwege de constructie, de opstelling van de maalgangen, hij is 16e eeuws, de opvolger van de molen uit ca. 1280. Het is duidelijk dat de term cultureel erfgoed geen nadere toelichting behoeft.

 

In het verleden zijn diverse restauraties uitgevoerd. Dit vele werk dreigt te loor te gaan als er geen aandacht wordt besteed aan het behoud van de molen. Malen is het beste onderhoud voor een molen. Doordat de molen nu stilstaat lijkt het verval ook veel sneller toe te slaan. Uit cultuurhistorische overwegingen, maar zeker ook als toeristische trekpleister is het noodzaak om het gebruik van de molen weer mogelijk te maken.

 

Er wordt de laatste tijd veelvuldig gesproken over het mogelijk verplaatsen van de molen in het kader van woningbouw. Gemeente Belangen is van mening dat niet de woningbouw, maar bij deze bijzondere molen de molenbiotoop leidend moet zijn.

De molenbiotoop is tot kort na de oorlog goed geweest. Door bebouwing in de nabije omgeving is de molenbiotoop thans slecht te noemen. Het advies van de dienst Rijksmonumenten is om de molen een 30 meter richting Schoolstraat te verplaatsen en tevens hoger te plaatsen.

De molenbiotoop zal hier-door sterk verbeteren. Door deze ingreep is er weer een betere windvang, maar ook de molenaar krijgt beter zicht op het weer waardoor gevaarlijke situaties worden voorkomen. Ook de ongelijkmatige windbelasting (dus hogere slijtage) wordt hierdoor tegengegaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������������������

 

Een zeer belangrijk aspect is dat de molen weer dominant wordt aan zijn omgeving.

Moergestel kent een lange molenhistorie zoals blijkt uit een bij het Rijksarchief 's-Hertogenbosch berustende akte.

Deze meldt: "Jan van Gestele had zijn windmolen in Gestele uitgegeven aan Wouter de Bie (Wolter Apis) om 7 mud rog Bosche Maat op St. Geertruid (17 maart), volgens een brief bezegeld door Jan van Gestele op zondag voor St. Severijn (23'oktober l280)." Voor de provincie Noord-Brabant is dit de oudste windmolenvermelding.

 

Moergestel kende dus in 1281 al een windmolen en deze stond op �d�n Brem (Molenakkers) in een verdwenen buurtschap tussen Moergestel en de Biest, maar wel op Moergestelse grondgebied. De precieze plaats was komende van de Broekzijde rechts van de Molenakkerstraat een stukje voordat deze weg een haakse bocht naar links maakt.

 

Naast deze windmolen maken oude archiefstukken melding van andere koren-, olie- en runnemolens.

De juiste standplaatsen van al deze molens zijn niet te achterhalen.

Wel is bekend dat tot 1879 aan het Stokeind ter hoogte van de brug in de Waterhoefstraat een waterradmolen heeft gestaan, die in gebruik was als koren- en oliemolen. Een andere aangeduide molen is de rosmolen bij de boerderij Heuvelstraat 30. Dit was een olie- en pelmolen. Enkele jaren geleden werd bij slijterij In den Korenmaaier aan de Schoolstraat 18 een molensteen van een oliemolen gevonden. Er is nog niet vastgesteld waar deze steen dienst heeft gedaan.

 

Dit voor wat betreft de algemene informatie over de molen

 

Enige typische spreekwoorden en hun betekenis:

 

Hij loopt met molentjes

 

hij is gek

Zolang de ezel zakken draagt heeft de mulder hem lief

 

Vleien duurt maar zolang het voordeel oplevert

Mijn molen maalt niet meer

 

Mijn gebit is slecht

Hij is van bisschop maalder geworden

 

Hij is arm geworden

Een stille molen maalt geen meel

 

Zonder arbeid bereikt men niets

�����������������������