Alles over het masterplan van KVL
De gemeente gaat hier extra 9 milj in investeren ,U als burger hebt daarom recht op open baraarheid.
zoals je kunt zien ontbreken 4 items waarvoor er maar 3 terug komen
Hier is navraag naar gedaan .
KVL masterplan  13_50
Bijlage 1 masterplan
bijlage 2 Overzicht beoordeling masterplan
bijlage 3 concept ambachtplaats en creativiteit
bijlage 4 afwegings document studiegebied
bijlage 6 wijzigingen ontwikkelingen i.v.m. KVL met provincie
bijlage 7 ontwikkel en splitsingsovereenkomst met provincie
bijlage 8 saneringsplan
bijlage 9 brief GGD sanering
bijlage 10 Duurzaamheids matrix
bijlage 11 memo woningbouwprogramma
bijlage 12 communicatieplan KVL
bijlage 15 verkeerskundige annalyse ontsluiting structuur KVL terrein
bijlage 17 afwegingsdocument sanering  KVL terrein
Risico analyse KVL terrein
Risico analyse overeenkomst bouwfonds
Risico analyse grondexploitatie KVL