1

Lid zijn van de politieke vereniging Algemeen Belang betekent dat je onze gemeente een warm hart toedraagt en graag invloed wil hebben op de politieke beslissingen.

Algemeen Belang is de politieke partij waar alle leden invloed hebben, als ze dat willen, op de besluitvorming in de gemeenteraad en de raadscommissies. Alle vergaderingen van de vereniging en de fractie zijn open voor alle leden, bestuursvergaderingen op afspraak, de inbreng van de leden wordt zeer gewaardeerd. Meepraten en meedenken zonder allerlei formele trajecten betekent rechtstreeks invloed hebben op de ontwikkelingen van onze gemeente.

 

Mee vorm en inhoud geven aan plannen, op de hoogte zijn van alle "ins" en "outs".

Bij Algemeen Belang gaan we vriendschappelijk met elkaar om en waar mogelijk helpen we elkaar. Op deze site worden meningvormende artikelen gepubliceerd en de inbreng van leden is van harte welkom. In principe worden alle artikelen naamloos gepresenteerd (de inzender is echter altijd bij de redactie bekend). Dit bevordert een vrije discussie. Door 25 euro per jaar te storten op rek:
134527186 t.n.v. Algemeen Belang Oisterwijk.
Voor die € 25 hoef je het niet te laten. Meld je aan door op de link te klikken en vermeld dat U lid wilt worden van Algemeen Belang.

aanmelden


hartje

 

Algemeen Belang houdt van Oisterwijk,

Moergestel en Heukelom

 

p2 p p3